1 de setembre de 2016

Formació. Cursos i Nivells.

INTRODUCCIÓ DELS CURSOS PER NIVELLS
1. JUGUEM A EXPRESSAR-NOS: LLUM, COLOR, MUSICA I COS.
En aquest curs es treballa d’una forma interdisciplinària, on hi ha una barreja de diferents tipus de llenguatges: corporal, plàstic i visual, musical... Presentació de propostes per treballar i aprofundir en els cinc sentits: vista, tacte, oïda, volum i dimensió espacial, tot potenciant la creativitat.

Objectius:
1. jugar, gaudir i participar en un ambient lúdic.
2. interrelacionar llenguatges expressius i descobrir nous materials i tècniques.
3. afavorir el treball en grup, en base al respecte, la confiança i la comunicació.
4. estimular la sensopercepció i la consciència corporal.

Continguts: (orientatiu)*
1. L’ombra i llenguatges expressius.
2. Els globus: un recurs per jugar i aprendre
3. La música i la relació amb altres llenguatges.
4. Dinamització i cohesió de grup: propostes de joc.
5. La llum: transparència, ampolles i interrelació d’altres recursos i expressions.
6. Teles i descoberta.
7. Altres propostes.

* Segons les hores, les característiques de l’espai i del grup.

Metodologia:
La metodologia de l’activitat es basarà en la pròpia experimentació i descoberta: contacte amb diferents materials, descoberta d’emocions, de sorpresa... a partir de les pròpies vivències i sensacions. La manipulació, les audicions, el factor sorpresa, la interrelació, el joc, el deixar fer, l’intercanvi d’idees, la posada en comú i la pràctica són el fil conductor de tota l’activitat.


2. IMAGINACIO I CREATIVITAT: RECURSOS I EMOCIONS EN EL GRAN MÓN DE L’EDUCACIÓ
( S’aconsella haver fet primer el primer curs)

La proposta és navegar a través dels diferents llenguatges expressius, que normalment ens han ensenyat a tractar aquest llenguatges de forma aïllada: expressió corporal, musical, dramàtica, plàstica...
Es proposa interrelacionar-los de forma natural, com el fem en el dia a dia, amb l’instrument que fa possible tot això: el cos (nivell físic, emocional i intel·lectual)

Objectius:
1. treballar amb l’experimentació, l’exploració i la creació: educació plàstica i visual, la llum, la música, el cos...
2. fomentar la comunicació, el respecte i la confiança en el grup.
3. afavorir el reconeixement personal i l’autoestima
4. interrelacionar llenguatges expressius i descobrir nous materials i tècniques.

Continguts: (orientatiu)*
1. El mural imaginari: una activitat globalitzadora.
2. La música i la relació amb altres llenguatges.
3. Una altra forma de gaudir el cos: el maquillatge sensitiu.
4. El gran món dels papers per investigar, jugar, crear i gaudir.
5. la diapositiva i formes de experimentar, d’imaginar i compartir.
6. Pintura, emocions i sensacions.
7. Els globus i la seva potencialitat de joc i descoberta.

* Segons les hores, les característiques de l’espai i del grup.


Metodologia:
La metodologia de l’activitat es basarà en la pròpia experimentació i descoberta: contacte amb diferents materials, descoberta d’emocions, de sorpresa... a partir de les pròpies vivències i sensacions. La manipulació, les audicions, el factor sorpresa, la interrelació, el joc, el deixar fer, l’intercanvi d’idees, la posada en comú i la pràctica són el fil conductor de tota l’activitat.


3. JOC, CREACIÓ I EMOCIONS: PROPOSTES CREATIVES

(s’aconsella haver fet el dos cursos anteriors, per motius de dinamització i coneixements assolits)
Es proposa un taller curs multidisciplinar en què els diferents llenguatges vagin de la mà, un espai on poder treballar la percepció, l'experimentació i creació amb tots els seus matisos, de forma global.
"El joc" serà la base metodològica per facilitar la desinhibició i predisposar al No-judici , al gaudir sense buscar un resultat o producte final, o sigui viure el procés de la vivència.

Objectius:
1. crear un espai distés on gaudir expressant.
2. provocar processos creatius individuals i col·lectius
3. vivenciar la relació entre l’expressió i l’emoció
4. interrelacionar llenguatges expressius i descobrir nous materials i tècniques.

Continguts: (orientatiu)*
1. una llum especial: la llum negra.
2. llum i moviment: el retrolíquids
3. pintura i diapositiva: investigació i descoberta d’altres llenguatges.
4. betes i fills: una forma de interactuar i interelacionar.
5. l’ironfix: utilització i imaginació
6. La música i la relació amb altres llenguatges.

* Segons les hores, les característiques de l’espai i del grup.

Metodologia:
La metodologia de l’activitat es basarà en la pròpia experimentació i descoberta: contacte amb diferents materials, descoberta d’emocions, de sorpresa... a partir de les pròpies vivències i sensacions. La manipulació, les audicions, el factor sorpresa, la interrelació, el joc, el deixar fer, l’intercanvi d’idees, la posada en comú i la pràctica són el fil conductor de tota l’activitat.


Nota: Encara que no poso els nivells, a la pràctica i per dinàmica de aprenentatge, metodologia, conscienciació i creativitat, crec oportú que en els cursos 2 i 3, s’inscrigui gent que ha fet els anteriors.

Nota: els cursos, per la seva dinàmica i metodologia, encara que siguin pel professorat i personal educador, també poden ser adaptats a altres col·lectius: personal de Serveis educatius, famílies, Ampas...
Pressupost: depenent de les hores i distància. podeu trucar al 665 926 905 (Manel, Alegria, somriures i abraçades

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada